Siste saker

NAV
Har du fått avslag på et vedtak fra NAV som du mener er feil?

Det kan oppleves som tøft å få et avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hvordan man best bør håndtere saken. Det kan vil ofte være lurt å la seg bistå av en advokat dersom man ønsker å påklage et vedtak fra NAV. En erfaren advokat vil kunne avdekke eventuelle feil ved vedtaket, og hjelpe deg med å utforme en grundig og velbegrunnet klage. Ved å påpeke hvilke feil som er begått vil det være større sannsynlighet for å vinne frem i en klagesak.

Personskade
Har du blitt utsatt for en personskade?

Med personskade menes fysiske og psykiske skader som blir påført mennesker. En personskade oppstår gjerne etter en ulykke, og har du blitt utsatt for en personskade kan du ha krav på erstatning. Personskadeerstatning kan være aktuelt både ved en yrkesskade etter en arbeidsulykke, pasientskade etter feilbehandling eller ved skade som følge av en voldsepisode.