Når det skjer en ulykke på jobb.....

Hvis du blir skadet mens du er på jobb er du forsikret via din arbeidsgiver, denne forsikringen heter yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke inntektstap, utgiftstap og livsutfoldelsestap som følge av en skade eller sykdom som har skjedd ved ditt arbeide.

Hvis det er tvil om skaden du er påført er en yrkesskade bør du uansett kontakte advokat for å rådføre deg.

Mange faktorer har betydning ved vurderingen av om det er en yrkesskade: Hvor skjedde
ulykken? På hvilket tidspunkt skjedde ulykken? Hvilke gjøremål utførte du da ulykken
skjedde?

 

Din arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Dette er bestemt
i lov om yrkesskadeforsikring. Og dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring,
vil du allikevel ha det samme krav på erstatning fordi det er etablert en ordning hvor
forsikringsselskapene er ansvarlige i fellesskap.

 

Foreldelsesfristen mot forsikringsselskapet er 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av
det kalenderåret da du fikk - eller burde skaffet seg - nødvendig kunnskap om forholdet som
begrunner kravet.

 

Yrkesskadeforsikringen kan gi deg en betydelige erstatning i tillegg til det du har krav på etter
folketrygdloven.

 

Det som kan erstattes er:

  • Påførte og fremtidige utgifter, som for eksempel utgifter til medisinsk behandling og hjelp i hjemmet.
  • Lidt og fremtidig inntektstap
  • Erstatning for varige mèn.(livsutfoldelse)
  • Erstatning til visse etterlatte ved dødsfall der det er ektefelle eller samboer og barn

Har du spørsmål om yrkesskade så kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Vi har omfattende erfaring og er trygge for at vi kan rådgi deg på en god måte.


 


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no