Når du mister jobben

Dersom du har fått oppsigelse eller avskjed fra din arbeidsgiver eller arbeidsgiver har varslet at bedriften vurderer å gi deg dette, og derfor vil innkalle deg til et drøftelsesmøte, er det viktig at du tar kontakt med advokat for å diskutere saken.

Du bør vite at for at en oppsigelse skal være gyldig må den være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Mens en avskjed bare kan være begrunnet i at du har mislighold av arbeidsavtalen ved ulike former for uredeligheter.

Hvis du mener at du har fått en usaklig oppsigelse/avskjed kan du kreve forhandlinger. Krav om forhandlinger må fremmes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen/avskjeden ble mottatt.

Dersom du og arbeidsgiver ikke blir enige, kan du reise søksmål innen 8 uker etter at forhandlingene ble avsluttet, eller fra da du mottok oppsigelsen/avskjeden dersom det ikke har blitt forhandlet. (Er det formelle mangler ved oppsigelsen kan det bety at du har en lenger frist.)

En arbeidstakeren vil normalt ha rett til å stå i stillingen så lenge det forhandles, eller søksmålet er reist innen fristen. Men hvis det er urimelig at arbeidstaker fortsetter i stillingen, kan arbeidsgiver be om rettens kjennelse for at arbeidstaker skal fratre.

En oppsigelse- eller avskjedssak må håndteres riktig. Du bør være bistått av en advokat med erfaring fra arbeidsrettslige saker.

Vårt firma har omfattende erfaring og har representert mange arbeidstakere i stillingsvernssaker.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no