Erstatning

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.


Når har jeg rett til erstatning?

Når har jeg rett til erstatning?


Lovgrunnlaget
Er du skadet i et trafikkuhell kan du rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap, dvs. det selskap hvor hans bil er forsikret. Ansvarsforholdet er regulert av bilansvarsloven.

 

Når det gjelder erstatningsutmåling er det skadeserstatningslovens alminnelige regler som gjelder. Du har krav på erstatning for ditt økonomisk tap. Og er du påført varig og vesentlig medisinsk invaliditet, har du krav på mènerstatning.

 


Les mer

Erstatningspostene

Erstatningspostene


Erstatningspostene deles i tre. Og erstatningsutmålingen beregnes på grunnlag av det tap du har lidt og det tap du sannsynligvis vil få i fremtiden.

 

( Etter rettspraksis skal erstatningen fra forsikringsselskapet alltid være et supplement til folketrygden og andre offentlige ytelser. Det betyr at du har en selvstendig plikt til å undersøke hva trygdemyndighetene og andre offentlige etater (for eksempel kommunen) vil refundere før du krever utgifter dekket av forsikringsselskapet.)

 

 

 


Les mer

Hva skjer når vi jobber med saken din?

Hva skjer når vi jobber med saken din?


Etter at det er sendt skademelding til forsikringsselskapet vil vi hele tiden følge opp saken overfor forsikringsselskapet.

Vi vil klarlegge ansvaret og fremme krav for dine løpende tap.


Les mer

Når ulykken skjer (del 1) - din erstatningssak

Når ulykken skjer (del 1) - din erstatningssak


Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.


Les mer

Når ulykken skjer (del 2) - Hvem betaler advokaten

Når ulykken skjer (del 2) - Hvem betaler advokaten


Etter en trafikkulykke er et forsikringsselskap også erstatningsansvarlig for det meste av dine utgifter til juridisk bistand.


Les mer

Når ulykken skjer (del 3) - Når har jeg rett til erstatning?

Når ulykken skjer (del 3) - Når har jeg rett til erstatning?


NÅR HAR JEG RETT TIL ERSTATNING? Lovgrunnlaget Er du skadet i et trafikkuhell kan du rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap, dvs. det selskap hvor hans bil er forsikret. Ansvarsforholdet er regulert av bilansvarsloven.


Les mer

Når ulykken skjer (del 4) - Saksbehandlingstid og utbetalinger

Når ulykken skjer (del 4) - Saksbehandlingstid og utbetalinger


SAKSBEHANDLINGSTID OG À KONTO UTBETALINGER Som regel tar det mellom 3-5 år å få sluttført en skadesak..


Les mer

Din erstatningssak

Din erstatningssak


Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.


Les mer

 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no