Familie og arv

Ett av de områdene der behovet for juridisk bistand er størst. Vi hjelper med forebyggende avtaler og bistand i konflikter knyttet til brudd.

Muntlige avtaler mellom ektefeller

Muntlige avtaler mellom ektefeller


Hvilken betydning har ektefellenes muntlige avtaler for det økonomiske oppgjøret ved et samlivsbrudd?


Les mer

Kan den som sitter i uskifte gi gaver?


Svaret er ja, men gaven må ikke være for stor.

Arvelovens § 19 begrenser retten til å gi gaver når man sitter i uskifte. 


Les mer

Du arver ikke gjeld


Du arver ikke gjeld, men du kan overta ansvaret for den dødes gjeld, hvis du velger å sitte i uskifte eller foreta privat skifte av dødsboet.

 

Den som dør har ofte gjeld.  Men arvingen blir ikke ansvarlig for gjelden uten at de skriftlig ved egen  erklæring  bekrefter at de overtar ansvaret for gjelden.


Les mer

Hvem har arverett?

Hvem har arverett?


Når noen dør oppstår spørsmålet om hvem som har arverett etter avdøde (arvelater)?


Man kan ha rett på arv hvis man er:

• Avdødes slektning
• Avdødes ektefelle eller samboer
• Avdødes arving i henhold til et testament


Les mer

Uskifte eller skifte av dødsbo?


Når den første av to ektefeller eller registrerte partnere dør, gir arveloven den lengstlevende adgang til å overta boet i uskifte. Ved uskifte må arvingene vente på arven til etter lengstlevendes død.


Les mer

Etter dødsfall er det mange ting som må ordnes


Når døden har inntrådt skal en lege utstede dødsattest..


Les mer

Hvem arver avdøde?

Hvem arver avdøde?


Arven skiller mellom de som arver på grunn av slektsforhold og de som arver på grunn av testament.


Les mer

Hva gjør man når noen dør?

Hva gjør man når noen dør?


Etter et dødsfall er det mange ting som må ordnes.

Når døden har inntrådt skal en lege utstede dødsattest. Hvis den som dør er på sykehus eller sykehjem så ordnes det der, men hvis den døde er hjemme eller et annet sted, dvs. når det skjer et plutselig dødsfall, så må man tilkalle lege og politi. 


Les mer

Åpenhet om økonomiske forhold

Åpenhet om økonomiske forhold


Når et ekteskap går i oppløsning har ektefellene plikt til å gi hverandre opplysninger om økonomiske forhold.


Les mer

Skjevdeling – en økonomisk felle (særlig for kvinner)

Skjevdeling – en økonomisk felle (særlig for kvinner)


Hvis ekteskapet går i oppløsning er skjevdelingsregelen en av de viktigste reglene for hvordan boet skal fordeles. Svært mange har liten kunnskap om regelen og de virkninger den får ved en eventuell skilsmisse.


Les mer

Hvordan hjelper vi deg å skrive testament?

Hvordan hjelper vi deg å skrive testament?


Selvfølgelig kan du også skrive testamentet selv, men vår erfaring er at mange gjør feil og av og til så grove feil at testamentet blir ugyldig. Når man skriver testament er det ikke bare formreglene som er viktige. Det er mange forhold det skal tas hensyn til.


Les mer

Hva vet du om uskiftefellene?

Hva vet du om uskiftefellene?


Når den ene ektefellen dør kan den gjenlevende ektefellen på bestemte vilkår kreve å utsette skiftet med første avdødes arvinger. Dersom skiftet blir utsatt sitter den gjenlevende i det man kaller uskifte.


Les mer

Tingretten oppbevarer testamentet mot et lite gebyr

Tingretten oppbevarer testamentet mot et lite gebyr


Hvis avdødes testament ikke blir funnet blir ikke avdødes vilje respektert og testamentsarvingene får ikke den arven de har krav på.


Les mer

Barnløse ektefeller bør skrive testament

Barnløse ektefeller bør skrive testament


Hvis dere ikke har barn og den ene av dere plutselig dør må den lengstlevende dele arven med den førsteavdødes foreldre eller avkommet etter disse, hvis dere ikke har skrevet testament som bestemmer noe annet.


Les mer

Når kommunen vil ta omsorgen for barnet

Når kommunen vil ta omsorgen for barnet


Omsorgen og oppdragelsen av barnet er foreldrenes ansvar. Men av og til trenger foreldre hjelp fra barnevernet. Barnevernet skal i første rekke gi bistand i hjemmet slik at barn og foreldre skal kunne fortsette å leve sammen.


Les mer


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no