Nye regler ved bud på boligeiendom

Hvis du vil kjøpe en boligeiendom så må du nå fremme budet ditt skriftlig. Før kunne du by muntlig. 

Heretter kreves det full skriftlighet – i alle ledd. De nye reglene skal sikre etterprøvbar dokumentasjon av budprosessen. Nå skal bud, forhøyede bud, motbud, avslag og aksept kunne dokumenteres i ettertid. Men du behøver ikke å sende et fysisk dokument, kravet til skriftlighet ivaretas av en mail eller en sms. De nye reglene pålegger også megler å bekrefte skriftlig at han har mottatt budet.

 

Megler må dessuten også sjekke budgivers legitimasjon før budet formidles videre til selger. Derfor må den som vil by sikre at megler har en kopi av legitimasjonen når han gir budet.

 

I praksis vil nok den største forskjellen bli at nå må megler følge opp budprosessen skriftlig hele veien. For i realiteten vil det nok foregå en muntlig budprosess parallelt med den skriftlige. Og snart vil meglerne få utviklet teknologi (plattformer) som sikrer kravet til skriftlighet på en enkel måte.

 

Uansett lykke til, både til kjøper og selger. Og ta gjerne kontakt med oss om du trenger vår hjelp.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no