Hva skjer når vi jobber med saken din?

Etter at det er sendt skademelding til forsikringsselskapet vil vi hele tiden følge opp saken overfor forsikringsselskapet.

Vi vil klarlegge ansvaret og fremme krav for dine løpende tap.

 

Vi vil innhente dokumentasjon på utgifter, offentlige ytelser, ligningspapirer, m.v.

Likeledes vil vi innhente legejournaler og epikriser, samt annen relevant medisinsk

informasjon.

 

Når skaden er stabilisert vil vi i samarbeide med forsikringsselskapet, innhentet

spesialisterklæring.

 

Når spesialisterklæringen foreligger og partene er enige om å akseptere denne, vil

vi beregne ditt samlede erstatningskravet, samt kreve utbetaling fra eventuelle

ulykkesforsikringer, gjeldsforsikringer mv.

 

I saker mot et forsikringsselskap vil det samlede erstatningskravet danne grunnlag for

sluttforhandlinger om et oppgjør i minnelighet, og som regel blir partene enige.

 

Men dersom vi ikke blir enige med forsikringsselskapet vil vi sammen med deg vurdere om

vi skal bringe saken inn for retten, herunder avklare risiko, kostnader, m.v.

Vi er trygge på at vi kan rådgi deg på beste måte i alle faser av saken. Kontakt oss gjerne

for en uforpliktende samtale.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no