Når ulykken skjer (del 1) - din erstatningssak

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.

 


BEHANDLING OG REHABILITERING
Etter en ulykke hvor du er blitt skadet må du gjennom medisinsk behandling, rehabilitering og opptrening. Mange typer helsepersonell jobber sammen for å hjelpe deg. I denne fasen kan det være lurt også å ha en advokat. Vi kan bistå deg i kontakten med de ulike instanser slik at den hjelpen du får blir best mulig.


DU TRENGER JURIDISK BISTAND
De aller fleste trenger hjelp til å avklare sine juridiske rettigheter. Vi vet hva du har krav på og kan hjelpe deg. Dessverre er det mange som ikke får riktig erstatningen fordi de ikke vet hva de kan kreve og fordi de ikke vet hvorledes de skal gå frem. Er du i tvil må du ikke nøle med å søke bistand.


SØK BISTAND STRAKS
Etter en ulykke bør du kontakte advokat så snart som mulig, ikke fordi vi nødvendigvis skal overta all saksbehandlingen, men fordi du trenger informasjon om hvordan du bør forholde deg og fordi vi kan være med å legge premissene for et riktig erstatningsoppgjør.


VALG AV ADVOKAT
Trafikkskader er nesten alltid kompliserte. Det er derfor svært viktig at din advokat er erfaren og kompetent og forstår kompleksiteten av din skade. Likeledes hvorledes skaden influerer på ditt liv. Vi er meget erfarne innen erstatningsretten og vi er sikre på at vi kan hjelpe deg på en god måte.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no