Når ulykken skjer (del 2) - Hvem betaler advokaten

Etter en trafikkulykke er et forsikringsselskap også erstatningsansvarlig for det meste av dine utgifter til juridisk bistand.

HVEM BETALER ADVOKATEN?


Etter en trafikkulykke er et forsikringsselskap også erstatningsansvarlig for det meste av dine utgifter til juridisk bistand. Men vi må være uavhengig av forsikringsselskapet. I prinsippet er du vår klient og du vår oppdragsgiver, og derfor er det også du som er ansvarlig for vår betaling.


Noen ganger kan du ha krav på erstatning for utgifter til juridisk bistand via andre forsikringer og eller andre ordninger, f.eks. fri rettshjelp. Men dersom du ikke skulle ha rett til rettshjelpsforsikring eller fritt rettsråd og i den grad advokatutgiftene overskrider det forsikringsselskapet er villig til å akseptere, vil du selv måtte dekke deler av kostnadene til juridisk bistand.


Dog er dette ikke noe stort problem fordi du hele tiden vil bli orientert om hvorledes omkostninger og salær blir dekket. Og noe vesentlig omkostningsansvar vil du ikke bli påført uten at du på forhånd er blitt informert fullt ut. Og som nevnt innledningsvis dekkes vanligvis utgifter til juridisk bistand helt eller i det vesentlige av det ansvarlige forsikringsselskapet.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no