Åpenhet om økonomiske forhold

Når et ekteskap går i oppløsning har ektefellene plikt til å gi hverandre opplysninger om økonomiske forhold.

Reglene om dette står i ekteskapslovens § 39. Men bestemmelsen pålegger også andre å gi nødvendig informasjon. Banker, forsikringsselskaper, mv. har også plikt til åpenhet. Formålet med reglene er å sikre et riktig skifte og riktig fastsettelse av underholdsbidrag.

 

Ordlyden i § 39 er slik:

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling.  For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og ligningsmyndighetene gir opplysninger om, eller kopi av, felles eller den andre ektefellens selvangivelse og ligning. En ektefelle kan også kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

 

Det kreves ikke at den som ber om informasjon skal sannsynliggjøre behovet for informasjonen, derfor kan ikke banker eller andre si at de må vurdere nødvendigheten for partene i den konkrete sak. Men begrepet nødvendig (se lovens ordlyd) indikerer at det finnes begrensninger i tid. Er skiftet gjennomført kan man ikke lang tid etterpå komme med nye krav om informasjon.

 

Nettadvokaten hjelper deg gjerne dersom du er i en skiftetvist.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no