Du arver ikke gjeld

Du arver ikke gjeld, men du kan overta ansvaret for den dødes gjeld, hvis du velger å sitte i uskifte eller foreta privat skifte av dødsboet.

 

Den som dør har ofte gjeld.  Men arvingen blir ikke ansvarlig for gjelden uten at de skriftlig ved egen  erklæring  bekrefter at de overtar ansvaret for gjelden.

Ansvar for gjeld ved uskifte

 

Dersom den gjenlevende ektefellen ønsker å sitte i uskiftet bo må vedkommende  overta ansvaret for avdødes forpliktelser.

 

Men dersom avdødes rådighetsdel er insolvent  ( dvs. at gjelden er større enn avdødes  verdier) bør ikke gjenlevende ektefelle søke om å få sitte i uskifte uten etter å ha vurdert dette svært nøye.

 

Ansvar for gjeld ved privat skifte

 

Ønsker arvingene å skifte privat, må minst en av arvingene overta ansvaret for avdødes gjeld. 

 

At man skifter privat betyr at man selv fordeler avdødes aktiva og passiva.

 

Vil man skifte privat, men er i tvil om avdøde hadde gjeld og hvor stor denne gjelden er, så bør man sørge for at det utstedes proklama. 

 

Proklama er en kunngjøring som offentliggjøres i forbindelse med arveoppgjøret og hvor den som har krav mot avdøde oppfordres til å melde sine krav. Hvis den som har krav ikke melder dette til boet innen en bestemt frist så kan kravet falle bort med mindre annet er bestemt i lov.

 

Den som vurderer å foreta privat skifte og derved overta ansvar for gjelden bør undersøke avdødes økonomi godt, herunder sjekke avdødes siste selvangivelse.

 

Har dere spørsmål eller behov for bistand så kontakt gjerne Nettadvokaten.

 

 


Trenger du hjelp med spørsmål rundt arv. Ta kontakt med Nettadvokaten for å få hjelp med dine spørsmål.

 

Klikk her..


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no