Etter dødsfall er det mange ting som må ordnes

Når døden har inntrådt skal en lege utstede dødsattest..

Hvis den som dør er på sykehus eller sykehjem så ordnes det der, men hvis den døde er hjemme eller et annet sted, dvs. når det skjer et plutselig dødsfall, så må man tilkalle lege og politi. 

 

Dødsattesten skal sendes til politiet og tingretten i det distriktet hvor ...avdøde bodde. 

Det er lurt at de etterlatte så snart som mulig tar kontakt med et begravelsesbyrå, slik at byrået kan hjelpe dem med å gi de nødvendige meldinger til myndighetene.


Begravelsesbyrået hjelper de etterlatte med å arrangere begravelsen og gir dessuten råd om ulike praktiske spørsmål, herunder de viktigste reglene for hvordan man skal gjøre opp boet etter avdøde. 
Er arvingene usikre med hensyn til reglene kan de ta også kontakt med den lokale tingretten eller bestille konsultasjonstime hos en advokat.


Hvis du har spørsmål om dette kan du kontakte oss her.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no