Hvem arver avdøde?

Arven skiller mellom de som arver på grunn av slektsforhold og de som arver på grunn av testament.

Arveloven skiller mellom de som arver på grunn av slektskapsforhold til avdøde og de som arver på grunn av testament.


En spesiell gruppe slektsarvinger, nemlig barn, barnebarn, oldebarn, osv., kalles livsarvinger.
Lovgiver har gitt livsarvingene en forsterket arverett som kalles pliktdelsarv. Og som navnet sier så plikter arvelater, hvis han etterlater seg barn, å ta særskilt hensyn til disse.


Livsarvingenes lovbeskyttede del av arven er 2/3 av den avdødes formue, men ikke mer enn kr 1 million til hvert av barna eller hvert barns linje. For fjernere livsarvinger enn arvelaters barn er pliktdelsarven kr 200.000 til hver.


Er arven liten og arvelater etterlater seg ektefelle, kan livsarvingens krav på pliktdelsarv reduseres fordi ektefellens krav på minstearv går foran.


Hvis det er livsarvinger etter arvelater har ektefellen krav på 1/4 av boet, dog minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 ganger kr 85.245, dvs. kr 340.980, i 2014).


Er arvelaters nærmeste slektsarving fra annen arvegangsklasse (mor og far, eller bror og søster), har ektefellen krav på halvparten av boet eller minst 6 ganger grunnbeløpet.


Hvis arvelater ikke har arvinger i første eller annen arvegangsklasse, arver ektefellen alt.
Ektefellens arverett kan innskrenkes ved testament, men ektefellen må i så fall ha fått kunnskap om testamentets innhold innen arvelaters død. Minstearven kan uansett ikke innskrenkes.
Hvis ektefellene er separert eller skilt har de ikke arverett etter hverandre.


Arvelater kan også ha opprettet et testament. Et testament er et dokument hvor arvelater har fastsatt hva som skal gjøres med det han etterlater seg. I testamentet kan arvelater bestemme at deler av arven skal fordeles annerledes enn lovens ordning.


Testamentet må opprettes i bestemte former, det må være skriftlig og bevitnes på riktig måte. Innholdet må dessuten ikke stride mot loven, særlig må det ikke stride mot pliktdelsreglene.Kontakt oss for hjelp med arv.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no