Hva vet du om uskiftefellene?

Når den ene ektefellen dør kan den gjenlevende ektefellen på bestemte vilkår kreve å utsette skiftet med første avdødes arvinger. Dersom skiftet blir utsatt sitter den gjenlevende i det man kaller uskifte.

Fordelen med å sitte i uskifte er at man unngår de opprivende konsekvenser et skifte kan få.  Men det er også ulemper og noen av dem kan man nesten kalle feller for den som ikke er oppmerksom på dem og ikke ønsker virkningene.

 

Det finnes i hvert fall 4 konsekvenser av uskifte som man skal være oppmerksom på:

 

1) innsatsfellen

 

Når det senere en gang kommer til at det skal skiftes skal alt deles likt. Det betyr at om man har sittet i uskifte med den andres særkullsbarn (noe som krever samtykke fra disse) så arver særkullsbarna også halvparten av de verdier som den lengstlevende har tjent eller på annen måte tilført boet i uskifteperioden. Foreksempel er det slik at hvis den lengstlevende mottar en stor arv fra sine foreldre og ikke innen et år krever skifte så går denne arven i sin helhet inn i boet.

 

2) livsforsikringsfellen

 

Den lengstlevende kan ha rett på en livsforsikringsutbetaling etter førsteavdøde. Hvis man skifter  boet straks så eier den lengstlevende disse pengene alene. Men hvis man velger uskifte eier man disse pengene sammen med boets arvinger. Det kan være flere ulemper ved det kan være begrensninger i råderetten over disse pengene.

 

3) skjevdelingsfellen

 

Skjevdeling betyr at man kan holde noen verdier utenfor skiftet med den andre ektefellen (eller dens arvinger) De verdier som kan skjevdeles er det man hadde før man giftet seg eller senere har fått ved arv eller gav. Velger man uskifte har man ikke rett til å kreve skjevdeling ved det endelige skiftet.

 

4) gjeldsfellen

 

Velger man å sitte i uskifte overtar man også første avdødes gjeld. Det kan være dramatisk, særlig hvis avdøde har større gjeld enn han hadde av verdier.

 

*

 

Vårt viktigste råd er at om man blir enke eller enkemann i ung alder så bør man skifte, selv om det blir dyrt. Dernest og uansett ... den som vurderer å sitte i uskifte må rådføre seg først. Er det noe du lurer på så kan du ta kontakt med Nettadvokaten. Gjerne for å avtale ett møte eller en telefonkonferanse.

 

Kontakt gjerne Nettadvokaten vi hjelper deg


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no