Hvordan hjelper vi deg å skrive testament?

Selvfølgelig kan du også skrive testamentet selv, men vår erfaring er at mange gjør feil og av og til så grove feil at testamentet blir ugyldig. Når man skriver testament er det ikke bare formreglene som er viktige. Det er mange forhold det skal tas hensyn til.

Hvordan hjelper vi deg å skrive testament?


Selvfølgelig kan du også skrive testamentet selv, men vår erfaring er at mange gjør feil og av og til så grove feil at testamentet blir ugyldig. Når man skriver testament er det ikke bare formreglene som er viktige. Det er mange forhold det skal tas hensyn til.


Søker du bistand hos Nettadvokaten, får du:


Et personlig møte hvor vi drøfter din situasjon og hva du kan gjøre. Vi gir deg råd og veiledning for alle har spesielle forhold du vil iaktta. Av og til kan et testament være omfattende. Av og til kan man ha arvinger med særlige problemer slik at man ønsker å beskytte arven mot kreditorer. Det kan for eksempel tenkes at du ønsker at arven skal utbetales som en livrente først etter at arvingen har kommet til en bestemt alder. Kanskje har du særkullsbarn. Det er i det hele tatt mye vi bør diskutere og tenke gjennom.


Etter at vi har drøftet hvordan du ønsker at testamentet skal værer lager vi et utkast til testament som vi sender til deg.


Og når vi er sikre på at testamentet blir riktig kommer vi sammen slik at det bli undertegnet slik loven foreskriver.


Deretter sender vi testamentet til tingretten for oppbevaring og mottar en kvittering som vi videresender til deg.


Når testamentet er oppbevart i tingretten vil testamentet bli fremlagt når dødsfallet blir registrert. Slik er du sikret at det ikke kommer vekk.


Og husk at du alltid kan trekke tilbake eller endre et testament.


Som sagt du kan skrive testamentet selv, men vi hjelper deg enten til fast avtalt pris eller til vanlig timepris, avhengig av hvor omfattende din sak er. Hjelper vi deg kan du være sikker på at alt blir riktig.

 

Kontakt gjerne Nettadvokaten vi hjelper deg


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no