Kan den som sitter i uskifte gi gaver?

Svaret er ja, men gaven må ikke være for stor.

Arvelovens § 19 begrenser retten til å gi gaver når man sitter i uskifte. 

Den som sitter i uskifte kan ikke gi bort fast eiendom eller gi gaver som står i misforhold til formuen i boet.

Domstolene har behandlet mange saker om omstøtelse av gaver. Omstøtelse betyr at gaven erklæres ugyldig og at den som har fått gaven må føre gaven tilbake til boet.

 

En typisk problemstilling kan være et gavesalg. Gjenlevende har f.eks. solgt hytta til favorittbarnet for et symbolsk beløp. Ved arveoppgjøret kan da salget gjøres om og hytta tas inn igjen i boet.

 

Reduksjon av boet kan også tenkes på en lang rekke andre måter.

 

Kan man prosentvis anslå hva som ligger i begrepet «misforhold til formuen i boet»?  Svaret er at det er ca. 20%. 

Det betyr at om nettoverdien av boet er 1 million og den som sitter i uskifte gir en gave som er verdt kr 250.000 så er gaven ugyldig og verdien må føres tilbake til boet.

 


Trenger du hjelp med spørsmål rundt arv. Ta kontakt med Nettadvokaten for å få hjelp med dine spørsmål.

 

Klikk her..


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no