Muntlige avtaler mellom ektefeller

Hvilken betydning har ektefellenes muntlige avtaler for det økonomiske oppgjøret ved et samlivsbrudd?

 

Som de fleste vet er det rettslige utgangspunket at muntlige avtaler er like bindene som skriftlige. Dette gjelder også mellom ektefeller.  Derfor kan muntlige avtaler ha stor betydning ved et skifte.

 

Problemet er imidlertid at det kan være tvil om en avtale er inngått og dernest være tvil om det konkrete innholdet i avtalen. En skriftlig avtales viktigste funksjon er at den sikrer bevis.

 

Det er alltid den som gjør et krav gjeldene som har bevisbyrden. Det betyr at det er den som hevder at det er inngått en muntlig avtale som må sannsynliggjøre at det er inngått en avtale, og som har risikoen for at domstolen mener at det ikke er fremlagt tilstrekkelige bevis.  

 

Høyesterett bestemmer hva andre domstoler skal gjøre.  I flere saker har Høyesterett understreket at det skal  mye til før en domstol kan akseptere at det er inngått en muntlig avtale. Det foreligger en streng  bevisbyrde.

 

Dette betyr at om domstolen skal  la seg overbevise må det foreligge gode vitner, andre tydelige dokumenter, meldinger til det offentlige, etc.

 

Rådet er imidlertid: Har dere avtalt noe spesielt så gjør det skriftlig og gjerne i ektepakts form.

 

Trenger du hjelp med dette spørsmålet eller om du trenger hjelp med en skriftlig avtale kan du kontakte oss her


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no