Skjevdeling – en økonomisk felle (særlig for kvinner)

Hvis ekteskapet går i oppløsning er skjevdelingsregelen en av de viktigste reglene for hvordan boet skal fordeles. Svært mange har liten kunnskap om regelen og de virkninger den får ved en eventuell skilsmisse.

Hvis ekteskapet går i oppløsning er skjevdelingsregelen en av de viktigste reglene for hvordan boet skal fordeles. Svært mange har liten kunnskap om regelen og de virkninger den får ved en eventuell skilsmisse.

 

Fordi den praktiske konsekvens av skjevdelingsregelen ofte er svært brutal og urettferdig, kan regelen være en økonomisk felle.

 

Formålet med skjevdelingsregelen er å hindre at en ektefelle ved skilsmissen må gi fra seg verdien av og avkastningen av det han eide før ekteskapet ble inngått. Likeledes at han ikke skal måtte gi fra seg noe av det han har arvet.

 

Sagt på en annen måte: Den forskjellen det var mellom dere da dere giftet dere, den forskjellen vil lovgiver skal reetableres hvis dere går fra hverandre – helt uavhengig av hvor lenge dere har vært gift og om dere har barn sammen.

 


Forståelsen av skjevdelingsreglene har skapt en rekke rettssaker.

 

Når noen gifter seg er mannen ofte eldre enn kvinnen. Som regel har de vært samboere i en periode først. De har ofte fått barn før ekteskapet.

 

Er mannen eldre har han som regel allerede tjent penger og gjerne kjøpt bolig, bil mv. Når alt er rosenrødt tenker ektefellen i liten grad over hvor stor betydning dette får hvis forholdet en gang i fremtiden endrer seg.

 

Det uheldige med skjevdelingsregelen er at den ikke tvinger partene til å registrere formuesulikheten seg imellom på forhånd, slik at de kan avtale noe annet hvis de vil, eller ta sine forholdsregler på annen måte.

 

Den tradisjonelle særeieordningen er mer rettferdig fordi partene vet hva de har avtalt og hva som vil skje ved samlivsbrudd. Det er ingen grunn til at skjevdelingsreglene ikke skulle vært konstruert på samme måte.

 

Rådet er: Ikke gift deg uten å ha tenkt gjennom virkningen av skjevdeling ved en eventuell skilsmisse.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no