Erstatning

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.

DIN ERSTATNINGSSAK

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere

forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt

om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.


BEHANDLING OG REHABILITERING

Etter en ulykke hvor du er blitt skadet må du gjennom medisinsk behandling, rehabilitering

og opptrening. Mange typer helsepersonell jobber sammen for å hjelpe deg. I denne

fasen kan det være lurt også å ha en advokat. Vi kan bistå deg i kontakten med de ulike

instanser slik at den hjelpen du får blir best mulig.


DU TRENGER JURIDISK BISTAND

De aller fleste trenger hjelp til å avklare sine juridiske rettigheter. Vi vet hva du har krav

på og kan hjelpe deg. Dessverre er det mange som ikke får riktig erstatningen fordi de

ikke vet hva de kan kreve og fordi de ikke vet hvorledes de skal gå frem. Er du i tvil må du

ikke nøle med å søke bistand.


SØK BISTAND STRAKS

Etter en ulykke bør du kontakte advokat så snart som mulig, ikke fordi vi nødvendigvis skal

overta all saksbehandlingen, men fordi du trenger informasjon om hvordan du bør forholde

deg og fordi vi kan være med å legge premissene for et riktig erstatningsoppgjør.


VALG AV ADVOKAT

Trafikkskader er nesten alltid kompliserte. Det er derfor svært viktig at din advokat er

erfaren og kompetent og forstår kompleksiteten av din skade. Likeledes hvorledes skaden

influerer på ditt liv. Vi er meget erfarne innen erstatningsretten og vi er sikre på at vi kan

hjelpe deg på en god måte.


HVEM BETALER ADVOKATEN?

Etter en trafikkulykke er et forsikringsselskap også erstatningsansvarlig for det meste

av dine utgifter til juridisk bistand. Men vi må være uavhengig av forsikringsselskapet.

I prinsippet er du vår klient og du vår oppdragsgiver, og derfor er det også du som er

ansvarlig for vår betaling.

 

Noen ganger kan du ha krav på erstatning for utgifter til juridisk bistand via andre

forsikringer og eller andre ordninger, f.eks. fri rettshjelp. Men dersom du ikke skulle ha

rett til rettshjelpsforsikring eller fritt rettsråd og i den grad advokatutgiftene overskrider

det forsikringsselskapet er villig til å akseptere, vil du selv måtte dekke deler av

kostnadene til juridisk bistand.

 

Dog er dette ikke noe stort problem fordi du hele tiden vil bli orientert om hvorledes

omkostninger og salær blir dekket. Og noe vesentlig omkostningsansvar vil du ikke bli

påført uten at du på forhånd er blitt informert fullt ut. Og som nevnt innledningsvis dekkes vanligvis utgifter til juridisk bistand helt eller i det vesentlige av det ansvarlige forsikringsselskapet.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no