Juridisk kvalitetssikring

Juridisk kvalitetssikring

Nettadvokatens redaksjon ønsker at alle juridiske faktaopplysninger skal være så riktig og nøyaktig som mulig.

Nettadvokaten.no ble etablert i 1998, og er et juridisk nettsted, med informasjon rettet mot folk flest.

Redaksjon og juridisk kompetanse

Artikler på nettadvokaten er skrevet av advokater og advokatfullmektiger og erfarne jusstudenter. Forfatter og tittel oppgis på alle artikler. Alle artikler blir gjennomgått av redaktør med juridisk bakgrunn (advokat).

Vi har strenge retningslinjer for våre artikler:

  • Vi velger kilder som er basert på alminnelig rettskildelære som dommer, forarbeider vitenskapelige, lovtekst, og annen offentlig tilgjengelig informasjon.
  • Juridiske råd baseres på erfaringer fra advokater med spesialerfaring på rettsområdet. Vi tar imidlertid ikke noe juridisk ansvar for konsekvensene av at rådene følges og oppfordrer hver enkelt til å engasjere en egen advokat for å få en kvalitativ vurdering av sin sak.
  • I den grad artikkelen bygger på en rettskraftig eller ikke-rettskraftig dom vil vi som regel henvise til dommen i artikkelen. Tilsvarende tilstreber vi også å henvise til lovbestemmelser og andre rettskildefaktorer i artikkelen. (Fortløpende eller som referanse nederst).
  • Vi forholder oss hovedsakelig til det som omtales som de lege late og ikke de lege ferenda. Vi er opptatt av hvordan rettsstillingen på området faktisk er og ikke hvordan vi mener det burde være. I enkelte sammenhenger gir imidlertid vi uttrykk for hvordan vi mener rettsstillingen burde være, men da vil dette gjerne fremgå av sammenhengen.
  • Vi jobber ut fra Vær varsom-plakaten

Vi ønsker at våre juridiske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, vennligst ta kontakt med oss slik at vi får mulighet til å korrigere artikkelen.

Oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med oppdatering av alle våre artikler. Når det gjelder advokatsvar så er dette et konkret svar som ble gitt da spørsmålet ble stilt og ikke gjenstand for oppdatering.

Vår redaksjon

Vår redaksjon og juridiske fagpersoner består av ansvarlig redaktør, og frilansere.

Arne Heiestad
Advokat og MP i Osloadvokatene. Redaktør.

Heiestad er utdannet jurist ved Universitet i Oslo, og har arbeidet som advokat i Oslo i over 20 år. Han har også bakgrunn fra Sivilombudsmannen og som konstituert sorenskriver og dommerfullmektig. Heiestad er redaktør og gjennomgår alle nye artikler, før publisering.

Svartjenesten

Alle publiserte spørsmål og svar inneholder navn på advokat eller advokatfullmektig. Alle som har sendt inn spørsmål er gjort kjent med og samtykket i at spørsmål og svar blir tilgjengeliggjort på nettsiden. Vi fjerner fornavn og etternavn på den som har stilt spørsmålet.