Bistandsadvokat Familievold Forsikring NAV Personskade Trafikkskade Voldsoffererstatning Yrkesskade

Lene Wallem

Profil


Lene er partner og leder av personskadeavdelingen hos Osloadvokatene. Hun har tillitsverv som etikkansvarlig og hvitvaskingsansvarlig. Hun har solid erfaring som advokat for voldsofre og de som er blitt skadet i trafikken eller på jobb. Hun har jobbet med dette fagfeltet i over 15 år. Hun har gjennomgående svært fornøyde klienter og som klient hos Lene vet du at din sak blir håndtert på beste måte.

Hun er en av Norges dyktigste advokater innen alt som har med NAV å gjøre. Hun har vunnet mange saker som gjelder rettigheter som gjelder uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ung uføre og tilbakebetalingskrav. Hun er sannsynligvis den i Norge som kan mest om NAV sitt regelverk.

Lene bistår klienter fra hele landet og fra utlandet om det gjelder forhold i Norge.

 

Erfaring og utdannelse

2005 – D.D.
Advokat/partner, Osloadvokatene
2004 – 2005
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2001 – 2005
Romerike politidistrikt
2003 - 2003
Spesialfag i forsikrings og selskapsrett, Universitetet i Oslo
1997 - 2003
Cand. Jur, Universitetet i Oslo
E-post:wallem@advokat.no