Arbeidsrett Avtaler Båt Bil Forsikring Husdyr Inkasso Kausjon Kontrakt Selskapsrett Utestående fordringer Utleiebolig

Mariann Næss

Profil


Mariann Næss er fast advokat og partner hos Osloadvokatene. Hun er leder for vår kontraktsrettsavdeling hvor alminnelig avtalerett, kjøpsrett, pengekrav og arbeidsrett inngår.  Mariann har betydelig prosedyreerfaring innenfor flere fagområder samt i forhandlinger om minnelige løsninger både i og utenfor domstolene.

Mariann innehar høy faglig kompetanse innenfor de fagområder hun bistår. Mariann er opptatt av faglig kompetanse, engasjement, god service og et godt resultat i de saker hun bistår i.  Gjennom mange år har hun bygget opp solid kunnskap som gjør henne til en svært dyktig advokat, og som gjør at hun over flere år har blitt benyttet som fast advokat og rådgiver for enkelte av våre klienter.

Mariann har allsidig erfaring og en breddeforståelse som ikke alle advokater har. Hun evner å se saken fra flere sider og har ved flere anledninger bidratt til å finne frem til minnelige løsninger i saker som i utgangspunktet har fremstått som helt "fastlåste". I de siste årene har Mariann spesialisert seg innenfor arbeidsrett hvor hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgivere i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, utforming av arbeidskontrakter, personalkonflikter, varslingsaker, konkurranseklausuler, arbeidstid/overtid, oppsigelse, avskjed, nedbemanning og omstillingsprosesser.

Mariann har i tillegg svært omfattende erfaring  fra kjøpsrettens område. I tillegg til arbeidsrett og kjøpsrett, har Mariann håndtert et betydelig antall saker innenfor områdene selskapsrett, fast eiendom og pengekrav.

 

Erfaring og utdannelse

2011 – D.D.
Osloadvokatene
2005 – 2011
Advokatfirmaet Jareld AS
2002 – 2005
Oslo politidistrikt, Utlendingsseksjonen
1995 - 2001
Cand. Jur, Universitetet i Oslo
E-post:naess@advokat.no