Eiendom

Eiendom
Har du oppdaget feil og mangler ved boligen?

Kjøp av bolig er en stor investering, og dersom det viser seg at boligen er i en dårligere stand enn forventet, oppleves dette gjerne som en stor skuffelse. Det er ikke slik at enhver feil ved eiendommen vil utgjøre en mangel i rettslig forstand. Spørsmålet om feil ved boligen utgjør en mangel som kan gi deg et krav mot selger vil måtte avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering.