NAV

NAV
Har du fått avslag på et vedtak fra NAV som du mener er feil?

Det kan oppleves som tøft å få et avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hvordan man best bør håndtere saken. Det kan vil ofte være lurt å la seg bistå av en advokat dersom man ønsker å påklage et vedtak fra NAV. En erfaren advokat vil kunne avdekke eventuelle feil ved vedtaket, og hjelpe deg med å utforme en grundig og velbegrunnet klage. Ved å påpeke hvilke feil som er begått vil det være større sannsynlighet for å vinne frem i en klagesak.