Familie

Familie
Hvem skal ha foreldreansvaret for felles barn ved et samlivsbrudd?

Det hender at det oppstår konflikt om foreldreansvar og samværsrett når et forhold tar slutt. Begge foreldrene ønsker kanskje foreldreansvaret, eller i det minste jevnlig kontakt med barnet. Er en av foreldrene uenige med den løsning som følger av loven, og foreldrene ikke klarer å bli enige, kan det reises sak for domstolen.