Personskade

Personskade
Har du blitt utsatt for en personskade?

Med personskade menes fysiske og psykiske skader som blir påført mennesker. En personskade oppstår gjerne etter en ulykke, og har du blitt utsatt for en personskade kan du ha krav på erstatning. Personskadeerstatning kan være aktuelt både ved en yrkesskade etter en arbeidsulykke, pasientskade etter feilbehandling eller ved skade som følge av en voldsepisode.

Personskade
Personskader i trafikkulykker

Personskader som følge av trafikkulykker kan ofte få store konsekvenser for de involverte. Dette gjelder enten om ulykken umiddelbart gir utslag i en skade, men også tilfellene der ulykken fører til senskader som følge av for eksempel nakkesleng. Blir man påført en personskade i en trafikkulykke kan man krav på å få dekket sine utgifter tilknyttet skaden, men også tapt inntekt både etter ulykken og i fremtiden.