Fagfelt

Familie

Lurer du på noe som gjelder skilsmisse, arv eller omsorg for barn så har vi noen av landets beste familieadvokater som kan svare deg. Mange lurer også på spørsmål om sin økonomi etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd. Hvor mye sitter du egentlig igjen med til å kjøpe deg et nytt sted å bo? Det kan også være spørsmål om hva som skal til for å få foreldreansvaret alene eller nekte noen samvær med barna.

Kontrakter og avtaler

Hver dag inngår vi alle sammen mange kontrakter. Når vi kjøper en ny bil eller bolig eller noe annet. Det er også en kontrakt i sentrum når vi får en ny jobb.Hva skal til for at en slik kontrakt kan sies opp eller heves? Kan man få erstatning eller få tilbake det man har betalt.Når man låner penger i banken inngår man også en kontrakt. Hovedregelen er at alle slike avtaler er bindende, men det er også mange unntak. Særlig innen arbeidsrett og boligrett finnes det mange regler i loven som går foran det som står i avtalene. Lurer du på noe omkring en slik  avtale kan våre advokater gi deg et godt svar.

Personskade

Har du blitt skadet eller syk kan det tenkes at du har krav på erstatning eller krav på penger fra NAV. Noen ganger er det snakk om store skader hvor man kommer på sykehus, mens andre ganger er det snakk om mindre skader. Det er ikke alltid så mye som skal til  før man f.eks. Ikke lenger klarer å jobbe overtid som tidligere. Dermed får man et tap som kanskje varer livet ut. Summen av overtid for resten av livet kan utgjøre et ganske stort beløp når man legger det sammen. Det kan også være at man trenger hjelp til å klage på et avslag fra NAV. Noen har blitt skader på jobb og det kalles yrkesskade. Noen har blitt skadet i trafikken, mens andre har blitt skadet etter å ha blitt utsatt for vold. Det finnes mange ulike grunner til at man skal få erstatning og det kan til sammen bli en stor pengesum til dekning av en ny spesialtilpasset bolig eller noe annet.

Eiendom

De fleste kjøper bare noen få eiendommer i løpet  av sitt liv. Derfor er det desto viktigere at man faktisk får det man har avtalt. Det finnes et stort antall rettssaker som viser at mange har blitt lurt når de har kjøpt en bolig. Lurer du på om du har blitt lurt kan du få svar hos oss. Har du solgt en bolig eller fritidseiendom kan det også være ubehagelig å få rettet et  krav mot seg. Lurer du på om et slikt krav kan føre frem? Hva om du bor i et hus hvor naboen skal bygge eller hvor naboen har et høyt tre som sperrer for utsikten din. Hva om naboen fester og bråker? I et sameie blir det ofte uenighet om hva et sameie egentlig kan bestemme og hva du selv kan bestemme. Lurer du på noe sånt eller noe annet som gjelder en av dine eiendommer så kan vi svare deg.