Siste saker

Personskade
Personskader i trafikkulykker

Personskader som følge av trafikkulykker kan ofte få store konsekvenser for de involverte. Dette gjelder enten om ulykken umiddelbart gir utslag i en skade, men også tilfellene der ulykken fører til senskader som følge av for eksempel nakkesleng. Blir man påført en personskade i en trafikkulykke kan man krav på å få dekket sine utgifter tilknyttet skaden, men også tapt inntekt både etter ulykken og i fremtiden.