Siste saker

Familie
Hvem skal ha foreldreansvaret for felles barn ved et samlivsbrudd?

Det hender at det oppstår konflikt om foreldreansvar og samværsrett når et forhold tar slutt. Begge foreldrene ønsker kanskje foreldreansvaret, eller i det minste jevnlig kontakt med barnet. Er en av foreldrene uenige med den løsning som følger av loven, og foreldrene ikke klarer å bli enige, kan det reises sak for domstolen.

Eiendom
Har du oppdaget feil og mangler ved boligen?

Kjøp av bolig er en stor investering, og dersom det viser seg at boligen er i en dårligere stand enn forventet, oppleves dette gjerne som en stor skuffelse. Det er ikke slik at enhver feil ved eiendommen vil utgjøre en mangel i rettslig forstand. Spørsmålet om feil ved boligen utgjør en mangel som kan gi deg et krav mot selger vil måtte avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering.