Siste saker

Arbeidsrett
Har du blitt presset til å si opp av arbeidsgiver?

Det hender at ansatte blir presset av arbeidsgiver til å si opp sin stilling. Av ulike grunner kan vedkommende være uønsket på arbeidsplassen og dermed bli presset av sjefen til å levere sin egen oppsigelse. Er utpressingen urimelig vil oppsigelsen likestilles med en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgivers side. I slike tilfeller gjelder arbeidsmiljølovens regler. Er ikke reglene fulgt kan oppsigelsen kjennes ugyldig og arbeidstaker vil kunne ha krav på erstatning.