Personskade

Personskader i trafikkulykker

Personskader som følge av trafikkulykker kan ofte få store konsekvenser for de involverte. Dette gjelder enten om ulykken umiddelbart gir utslag i en skade, men også tilfellene der ulykken fører til senskader som følge av for eksempel nakkesleng. Blir man påført en personskade i en trafikkulykke kan man krav på å få dekket sine utgifter tilknyttet skaden, men også tapt inntekt både etter ulykken og i fremtiden.

Alle biler er pålagt ansvarsforsikring

Alle kjøretøy er pålagt å ha tegnet ansvarsforsikring, jf bilansvarsloven § 15. Denne forsikringen dekker skader som kjøretøyet forårsaker. Dersom man står overfor en skade som er forårsaket av et uforsikret kjøretøy vil alle forsikringsselskapene i felleskap dekke dine påførte skader.

Advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet eller innboforsikringen

Blir du påført en personskade som følge av en trafikkulykke skal forsikringsselskapet stille deg økonomisk som om skaden aldri hadde skjedd.

Dersom forsikringsselskapet dekker skaden du er påført, dekkes også alle dine advokatutgifter i forbindelse med saken. Siden du ikke ville hatt disse utgiften hadde det ikke vært for skaden.

Dersom forsikringsselskapet helt eller delvis nekter å betale, vil 80% av advokatutgiftene dekkes gjennom innboforsikringen din.

Bruk Osloadvokatene

Osloadvokatene har advokater som er spesialisert på personskadeerstatning ved trafikkskader og trafikkulykker. Ved å bruke en erfaren advokat vil du oppnå et vesentlig høyere beløp enn om du må håndtere forsikringsselskapene alene.

Hos Osloadvokatene hjelper vi deg også søke om a-kontoutbetalinger i perioden umiddelbart etter en trafikk ulykke. I denne perioden er det lett å møte økonomiske problemer og en a-kontoutbetaling fra forsikringsselskapet hjelper deg å få deler av erstatningen før saken er ferdigbehandlet.

Er du blitt skadet i trafikken?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Vi hjelper deg alltid undersøke hvordan du kan få dine advokatutgifter dekket.