Mest leste saker eksempel 3

Familie
Hvem skal ha foreldreansvaret for felles barn ved et samlivsbrudd?

Det hender at det oppstår konflikt om foreldreansvar og samværsrett når et forhold tar slutt. Begge foreldrene ønsker kanskje foreldreansvaret, eller i det minste jevnlig kontakt med barnet. Er en av foreldrene uenige med den løsning som følger av loven, og foreldrene ikke klarer å bli enige, kan det reises sak for domstolen.

Arbeidsrett
Har du blitt presset til å si opp av arbeidsgiver?

Det hender at ansatte blir presset av arbeidsgiver til å si opp sin stilling. Av ulike grunner kan vedkommende være uønsket på arbeidsplassen og dermed bli presset av sjefen til å levere sin egen oppsigelse. Er utpressingen urimelig vil oppsigelsen likestilles med en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgivers side. I slike tilfeller gjelder arbeidsmiljølovens regler. Er ikke reglene fulgt kan oppsigelsen kjennes ugyldig og arbeidstaker vil kunne ha krav på erstatning.